När man upptäckt att det finns mögel i hemmet bör mögelsaneringen omedelbart sättas in. Vissa typer av mögel avger en stor mängd hälsoskadliga metaboliter som vid inandning under en längre period kan ge mycket allvarliga symptom. När möglet väl påträffats måste man sanera i princip hela hemmet och inte endast på skadestället. Detta beror på att små mikrobiella partiklar nu existerar överallt i luften. Speciellt hälsofarligt kan detta vara för små barn. Provtagning genom yt- och luftprover tas alltid vid misstanke om mögelspridning.

Vid mögelsanering använder man sig av en speciell saneringsvätska som har en oxiderande verkan och gör att möglet försvinner på kemisk väg. Man installerar även vanligtvis en luftavfuktare och luftrenare som fungerar fotokatalytiskt. Ibland räcker dock inte detta, speciellt inte om det angripna materialet är trä. Vanligtvis behöver man då sätta in sanering av hela bostaden vilket kan bli ett både kostsamt och utdraget projekt. Det bästa man kan göra för att undgå att behöva genomgå en framtida mögelsanering är därför självklart att se till att möglet inte uppstår från allra första början. Detta görs framförallt genom att hålla alla bostadens skrymslen och vrår helt torra och rena. Ett bra ventilationssystem är att föredra, speciellt i hus med krypgrund.

lakshmi-lite