Luftrenare mot mögel

Mögelsanering


En luftrenare dödar de mögelsporer och toxiska ämnen som cirkulerar i luften. Luftrenare används huvudsakligen som ett komplement till saneringsvätska, luftavfuktare, ventilationssystem och fogger. En luftreningsapparat tar inte bort orsaken till möglet, endast konsekvenserna av det. Det är därför viktigt att se till att gå till botten med problemet. Anlita alltid en fackkunnig för en besiktning av din bostad, innan du eventuellt påbörjar en egen mögelsanering.

Idag är den mest populära luftrenaren den som agerar fotokatalytiskt. Mögelsporerna sugs in i apparaten tillsammans med övrig luft och utsätts sedan för UV-ljus som dödar dem. Det som är fördelaktigt med en fotokatalytisk luftrenare är att den också oskadliggör andra mikropartiklar och toxiska ämnen som kan cirkulera i luften samt att den motverkar den dåliga lukt som oftast uppstår utav kraftigt mögel.
Luftrenare med ozonaggregat (aktivt syre) är en annan typ av apparat som i huvudsak tar bort den dåliga lukten, den är även till viss del effektivt mot mögelsporer i luften. Alla apparater av denna typ är ofta mycket kostsamma men i och med att man endast behöver köpa dem en gång kan det ändå vara mer prisvärt än att anlita ett proffs. Det kan dessutom på sikt, tillsammans med andra komplement, bidra till att mindre mögel uppstår överhuvudtaget.

lakshmi-lite